SO SOBRE
2005

Dirección/Direction&Texto/Text |Evaristo Calvo

Intérpretes/ Performers | Nuria Sanz, Patricia Vazquez

Escenografía/Scenography |Marta Pazos

Vestuario&Estilismo/Costumes&Styling | Ruth Díaz

Música/Music | Ro Muñoz, Piti Sanz

Xastra/Sastra/Tailor | Cloti Vaello, Ruth Díaz

Contstrucción escenografía/Stage construction | Jose Perozo, Camino Miñana.

Produción/Producción/Producer |Sapristi

Produce | Sapristi

Co apoio/con el apoyo/suported by | Concello de Santiago, IGAEM

GIRA/TOUR

Teatro Principal. Santiago

Teatro del Mercado. Zaragoza

Feria de Huesca

Forun Metropolitano. A Coruña