Ceo

Marta Pazos

martapazos@martapazos.es

Management

Montse Triola

montsetriola@martapazos.es

Tel. +34 687 45 96 74

Mentoría

Árbol Dúo

Mariana Gonzalez-Roberts

info@arbolduo.com

Prensa & Comunicación

The Office Comunicación

Luisa Castiñeira & Lucía Pita

luisa@theofficeco.es - lucia.pita@theofficeco.es

Tel. + 34 620 11 31 55 - 675 40 43 21

Coordinación escenográfica

Pablo Chaves Maza

proyectos@martapazos.es

Tel. +34 655 93 23 64

Administración

Vicente Conde

administracion@martapazos.es